» Polityka prywatności
Jakie informacje gromadzimy i wykorzystujemy?
Korzystając z serwisów Zong.pl pozostają Państwo anonimowi. Informacje personalne zbieramy tylko w przypadku korzystania z płatnych usług (np. pasaż, reklama w portalu). Zebrane z logów adresy IP są wykorzystywane do gromadzenia ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do Portalisko.pl w celu korzystania z płatnych usług, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć). Dane zamieszczone w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
Jaka jest polityka Portalisko.pl dotycząca plików "cookies"?
Przeglądarki internetowe typu Mozilla, Opera, Internet Explorer mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie umożliwia identyfikacji użytkownika lub przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Pliki cookies zapisane przez Portalisko.pl na komputerach użytkowników mają na celu:
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
  • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
Informujemy, że istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera.

* Google, jako dostawca zewnętrzny mechanizmów wyszukiwawczych, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na witrynie Portalisko.pl
* Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w Portalisko.pl oraz innych witrynach internetowych.
* Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
Portalisko.pl zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. czaty, fora, opinie), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. Zgromadzone dane osobowe klientów zamawiających usługi płatne w Portalisko.pl nie będą przekazywane osobom trzecim.
Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku.
Portalisko.pl udostępnia swoim klientom panel administracyjny, dostępny po autoryzacji. Panel ten pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Portalisko.pl danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do nas pisemnie na adres emial :