» Regulamin
Wyszukiwarka Portalisko.pl zbiera informacje umieszczone na stronach internetowych oraz służy do wyszukiwania stron WWW na podstawie zadanych kryteriów.
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach WWW, o których mowa w pkt.1. Portalisko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w momencie wyszukiwania stron WWW za pośrednictwem Portalisko.pl.
Autorzy wyszukiwarki nie zezwalają na powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, zmianę układu i formy graficznej treści prezentowanych przez Wyszukiwarkę.
Dołożymy maksymalnej staranności, aby Wyszukiwarka miała możliwie największy zasięg i oferowała możliwie najlepszą jakość wyników wyszukiwania.
Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do dowolnego dodawania, usuwania, ograniczania zasięgu indeksacji oraz wprowadzania zmian w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania. Chwilowo indeksujemy wyłączenie strony w domenach .pl
Dodanie/usuwanie/aktualizowanie stron w Wyszukiwarce odbywa się automatycznie. Zgodnie z punktem 5. niniejszego regulaminu, Portalisko.pl może ingerować w kolejność, w jakiej wyniki wyszukiwania są prezentowane. Ponadto stronę WWW można dodać/usunąć/uaktualnić samodzielnie, wykorzystując formularze dostępne na stronie http://www.portalisko.pl/dodaj.htm
Procedura blokowania robota opisana jest w pomocy.
Informacje prezentowane internautom w Portalisko.pl, muszą odpowiadać informacjom prezentowanym mechanizmom przeszukującym i katalogującym. Przygotowane przez autorów strony WWW muszą zawierać treści identyczne z tymi, które następnie prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom w wyniku wyszukiwania. W przypadku wykrycia spamu w formie ukrytych tekstów, linków, warstw lub cloackingu rezerwujemy sobie prawo do usunięcia strony.
W przypadku niezastosowania się autora strony WWW do powyższych zasad, autorom wyszukiwarki przysługuje prawo usunięcia strony WWW z wyników wyszukiwania, bez uprzedzenia.